Nieuwe Plantage

De Nieuwe Plantage is met zijn statige woningen en kenmerkende gevels een rijksbeschermd stadsgezicht.

Ligging

De Nieuwe Plantage ligt aan de noordkant van de binnenstad. De Nieuwe Plantage werd in de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkeld. Samen met de opkomst van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek.

Zie de kaart voor de ligging van het beschermde stadsgezicht. Hier ziet u ook of een gebouw binnen het beschermde stadsgezicht valt.

Kenmerkende gevels

Kenmerkend voor de Nieuwe Plantage zijn de rijzige gevelwanden aan de noordzijde. Dit is een zichtbare herinnering aan de voormalige deftige stadsgracht die gedempt werd. En plaatsmaakte voor een langgerekt plantsoen.

Beschermd stadsgezicht

Het Rijk heeft in 2011 de Nieuwe Plantage aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Omgevingsvergunning

Bent u eigenaar van een woning of ander gebouw in het beschermd stadsgezicht? En wilt u iets aan de buitenkant van het gebouw veranderen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor gebouwen die geen gemeentelijk monument of rijksmonument zijn.

Zie ook