Ombudsman

Elke gemeente is verplicht een ombudsfunctie te hebben. Delft heeft zich aangesloten bij de Nationale ombudsman. Een van de taken van de gemeente is om ervoor te zorgen dat alle wetten, regels en bestuurlijke procedures correct uitgevoerd en toegepast worden. Dat lukt niet altijd omdat wetten, regels en procedures vaak ingewikkeld zijn.

Als er iets misgaat tussen u en de gemeente en u voelt zich niet behoorlijk behandeld, kunt u (kosteloos) de Nationale ombudsman inschakelen.

Meer informatie

Voor meer informatie en de voorwaarden voor het indienen van een klacht kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.