Omgevingsvergunning voor aanleg

Algemeen

Wilt u als gebruiker van een terrein grond gebruiken? Dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning (voorheen aanlegvergunning) nodig heeft. De vergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Komt u liever naar de gemeente? Maak dan eerst een afspraak.

Neem bij uw bezoek mee:

  • Constructietekeningen, berekeningen en rapporten
  • Bouwtekeningen
  • Eventuele foto's

Neem uw bijlagen bij voorkeur digitaal mee. Dit versnelt uw aanvraag.

Hoelang duurt het?

  • Gewone omgevingsvergunning: 8 weken
  • Uitgebreide omgevingsvergunning: 6 maanden 

De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

Waarvoor nodig?

Een omgevingsvergunning heeft u nodig voor de volgende situaties.

Archeologie

Voor het uitvoeren van werk waarbij u in de grond gaat graven. De vergunning is om archeologisch waardevolle zaken in de Delftse bodem te beschermen. Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij Erfgoed Delft.

Infrastructurele werkzaamheden

U heeft een vergunning nodig voor het uitvoeren van infrastructureel werk. Zoals het aanleggen van een weg of verkeersplein. Maar ook voor het graven van sloten. Of het inrichten van een park of sportveld.

Slopen

In de binnenstad mag u geen panden slopen zonder omgevingsvergunning. Er gelden bijzondere voorwaarden. Onder andere volgens de Monumentenwet en de Bouwverordening. Dit om te voorkomen dat er gaten ontstaan in het historische centrum.

Kosten 2023

  • Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg: € 564,60