Omgevingsvergunning voor aanleg

Algemeen

Gaat u werk uitvoeren in de grond? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Waarvoor nodig?

Een omgevingsvergunning heeft u nodig in de volgende situaties.

Graven en grondwerk

U voert werk uit waarbij u in de grond gaat graven. Bijvoorbeeld voor een kelder. Of het aanleggen van kabels en leidingen onder de grond. De vergunning is om archeologisch waardevolle zaken in de bodem te beschermen. Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij Erfgoed Delft.

Werk aan infrastructuur

U gaat een weg aanleggen of aanpassen. De vergunning is ook nodig voor het graven van sloten. Of het inrichten van een park of sportveld.

Slopen

U gaat een gebouw slopen in het beschermd stadsgezicht. Er gelden bijzondere voorwaarden. Dit voorkomt dat er gaten ontstaan in het historische centrum. Of andere beschermde stadsgezichten.

Hoelang duurt het?

Gewone omgevingsvergunning8 weken
Uitgebreide omgevingsvergunning6 maanden

De gemeente kan deze periode eenmalig met 6 weken verlengen.

Aanvragen bij gemeente

Komt u liever naar de gemeente? Maak dan eerst een afspraak.

Neem bij uw bezoek mee (wat van toepassing is):

  • Omschrijving van het gebruik van de grond
  • Tekeningen en bodemrapporten
  • Bouwtekeningen van het gebouw of bouwwerk dat u gaat slopen
  • Plan van de werkzaamheden en methode van uitvoeren
  • Eventuele foto's

Neem uw bijlagen bij voorkeur digitaal mee. Dit versnelt uw aanvraag.

Kosten

Kosten 2024
Omgevingsvergunning voor aanleg€ 564,60

Wetten en regels