Ontheffing verruimen winkeltijden

In Delft gelden vaste tijden waarop winkels open mogen zijn. Wilt u met uw winkel buiten deze tijden geopend zijn? Dan heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing vraag u schriftelijk aan.

Op bezoek 

Komt u liever naar de gemeente? Maak dan eerst een afspraak. Neem bij uw bezoek een geldig identiteitsbewijs mee.

Openingstijden met ontheffing

Met een ontheffing kunt u geopend zijn op:

  • Maandag  t/m zaterdag tussen 22.00 en 24.00 uur
  • Zon- en feestdagen tussen 16.00 en 24.00 uur (geldt ook voor 4 mei en 24 december)

U kunt ook een tijdelijke ontheffing aanvragen als u na 22.00 uur open wilt zijn vanwege een eenmalige gebeurtenis. Bijvoorbeeld met een bijeenkomst, veiling of beurs.

Ontheffing voor zon- en feestdagen

In Delft worden maximaal 6 ontheffingen verleend om langer open te zijn op zon- en feestdagen. Op dit moment zijn alle ontheffingen uitgegeven.

Hoe lang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 2 weken af.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Ontheffing maandag t/m zaterdag 

  • De winkel is gesloten tussen 0.00 en 6.00 uur
  • Er mag uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, met uitzondering van sterke drank

Ontheffing zon- en feestdagen

  • De winkel is gesloten tussen 0.00 en 16.00 uur
  • Er mag uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, met uitzondering van sterke drank

Ontheffing weigeren

De gemeente kan een ontheffing weigeren als de openstelling een nadelige invloed heeft op de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel.

Wetten en regels

  • Ontheffing verruimen winkeltijden: € 85,85

Geldt de ontheffing ook voor een opvolger?

Als uw winkel een nieuwe eigenaar krijgt, kunt u de ontheffing overdragen aan uw opvolger. Dit moet u wel schriftelijk melden bij:

College van burgemeester en wethouders

Postbus 78

2600 ME  Delft 

Uw mening
Uw mening