Vergunning voor organiseren braderie

Voor het organiseren van een braderie heeft u een evenementenvergunning nodig. Een vergunning vraagt u online aan.

Tijdelijk geen braderie

Door het coronavirus zijn evenementen tijdelijk niet toegestaan. Dit geldt ook voor een braderie. De maatregel geldt in ieder geval tot en met 5 mei.

Voorwaarden

  • Het is niet toegestaan om op een braderie overwegend geregelde waren aan te bieden.
  • Ten minste 40% van de activiteiten tijdens de braderie bestaat uit culturele activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen, spel en attracties of vertoon van kunsten.
  • Ten minste 60% van de activiteiten tijdens de braderie zijn niet commercieel. Dit percentage is niet gekoppeld (cumulatief) aan het percentage culturele activiteiten, zodat in beginsel commerciële culturele activiteiten kunnen worden ontplooid.
  • Per organisator of organisatiebureau mogen niet meer dan 4 braderieën per jaar worden georganiseerd.
  • Een vergunning voor het organiseren van een braderie kunt u aanvragen vanaf de maand oktober, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Eerder ingediende aanvragen neemt de gemeente niet in behandeling.
  • Evenementen, vermeld op de evenementenkalender, hebben voorrang op evenementen die niet zijn vermeld op de evenementenkalender, waaronder braderieën.
  • Voor de Markt geldt een maximum van 6 dagen waarop braderieën mogen plaatsvinden. De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Kosten 2021

  • Vergunning: € 468,58
  • Precariobelasting: € 407,80
Uw mening
Uw mening