Vergunning voor organiseren braderie

Algemeen

Voor het organiseren van een braderie heeft u een evenementenvergunning nodig. Een vergunning vraagt u online aan.

Voorwaarden

  • U mag op een braderie geen overwegend geregelde waren aan bieden.
  • Ten minste 40% van de activiteiten tijdens de braderie bestaat uit culturele activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen, spel en attracties of vertoon van kunsten.
  • Ten minste 60% van de activiteiten tijdens de braderie zijn niet commercieel. Dit percentage geldt niet voor het percentage culturele activiteiten. U kunt dus commerciële culturele activiteiten houden.
  • Een organisator of organisatiebureau mag per jaar niet meer dan 4 braderieën organiseren.
  • Een vergunning voor het organiseren van een braderie kunt u aanvragen vanaf de maand oktober. Dit is voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Eerdere aanvragen neemt de gemeente niet in behandeling.
  • Evenementen op de evenementenkalender hebben voorrang op evenementen die op deze kalender staan, waaronder braderieën.
  • Op de Markt mag maximaal 6 dagen een braderie plaatsvinden. De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Kosten

Kosten 2024
Vergunning€ 502,10
Precariobelasting€ 436,99

Wetten en regels