Ondernemersfonds Delft

Wilt u met ondernemers samen een project uitvoeren? Met het doel om uw gebied of de stad schoner, veiliger of gezelliger te maken? Het Ondernemersfonds Delft kan u financieel steunen.

Hoe werkt het?

Het fonds is een financiële voorziening waarvoor ondernemers zelf betalen. Dit gebeurt via een opslag op de OZB van niet-woningen. Het principe is dus 'voor en door ondernemers'. Het fonds heeft een budget van ongeveer € 750.000 per jaar. Hiermee geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid. En aan de economische ontwikkeling van de stad Delft.

Het fonds werkt in de hele stad. Maar wel volgens een aanpak die zich richt op een gebied. Dit biedt de beste mogelijkheden om de betrokkenheid van ondernemers goed te organiseren. Het fonds maakt gebruik van een systeem van trekkingsrechten. Hierdoor kunnen gebieden met een ondernemersvereniging zelf over hun eigen inleg beschikken.

Aanvragen

Ondernemersverenigingen in de gebieden kunnen een aanvraag doen bij het fonds. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de volgende vergadering van het bestuur van het fonds. Gaat het fonds akkoord gaat met uw aanvraag? Dan kunt u als vereniging het project uitvoeren. Na afloop van het project dient u een declaratie in bij het fonds. Stuur hierbij de facturen mee.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op de website van het Ondernemersfonds Delft.