Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders (TWK)

Woont u op kamers? Dan kunt u van 1 oktober tot en met 31 december 2023 online een Tegemoetkoming Woonlasten Kamerverhuur (TWK) aanvragen. 

Beschrijving

Huurt u een kamer en deelt u bijvoorbeeld badkamer, wc en keuken met huisgenoten? En betaalt u de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) via de huur of servicekosten? Dan kunt u de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) aanvragen.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan oplopen tot € 135.

Aanvraag 2022

Tot 1 januari 2023 had u een aanvraag voor de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerverhuur (TWK) kunnen indienen. Aanvragen voor 2022 neemt de gemeente niet meer in behandeling. 

Voorwaarden

U moet voor een aanvraag in 2022 aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft in heel 2022 een onzelfstandige wooneenheid gehuurd in de gemeente Delft. Dit is een woning waar u met uw medebewoners bijvoorbeeld keuken, toilet en douche deelt.
 • U heeft een minimuminkomen en een beperkt eigen vermogen
 • U kunt alleen een aanvraag indienen voor de kosten die aan u zijn doorbelast
 • In uw huurlasten heeft de verhuurder de kosten voor Rioolafvoerrecht en Afvalstoffenheffing doorberekend
 • De doorberekende gemeentelijke heffingen hebben betrekking op het lopende jaar
 • U kunt bewijzen dat de verhuurder de gemeentelijke heffingen in uw huur doorberekent (huurspecificatie of -contract)

Inkomen 

U mag niet meer inkomen hebben dan het sociaal minimum (bijstandsnorm). Het inkomen van januari 2022 hanteert de gemeente als uitgangspunt. 

Bijstandsnorm 1 januari 2022
Alleenstaande, tot 65 jaar € 1.091,71
Alleenstaande, 65+ € 1.224,58
Alleenstaande ouder, tot 65 jaar € 1.091,71
Alleenstaande ouder, 65+ € 1.224,58
Echtparen, beiden tot 65 jaar € 1.559,58
Echtparen, een van beiden 65+ € 1.654,06
Echtparen, beiden 65+ € 1.665,58

Bewijsstukken

 • Huurcontract van de woning waar u in 2022 woonde
 • Huurspecificatie of brief van de verhoging van de huur. Hieruit moet blijken welk bedrag de verhuurder aan gemeentelijke heffingen doorberekent
 • Bankafschrift van uzelf en/of uw partner waarop de laatste huurbetaling staat 
 • Jaaroverzicht van bank- en spaarrekeningen met saldi 31 december 2021
 • Uw salarisstroken uit januari 2022 en/of specificatie studiefinanciering DUO van januari 2022 (geen bankafschriften). 
 • Bewijs van betaling van de premie ziektekostenverzekering van de maand januari 2022.

Extra gegevens indien van toepassing:

 • Kentekenbewijs van auto + datum tenaamstelling
 • Bankafschrift aandelen- optiepakket/beleggingen per 1 januari 2022
 • Bewijs van toekenning huurtoeslag 2022 (Belastingdienst)
 • Bewijs van toekenning zorgtoeslag 2022 (Belastingdienst)