Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders (TWK)

Woont u op kamers? Dan kunt u een Tegemoetkoming Woonlasten Kamerverhuur (TWK) krijgen. Aanvragen kan online vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2022.

Beschrijving

Huurt u een kamer en deelt u bijvoorbeeld badkamer, wc en keuken met huisgenoten? En betaalt u de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) via de huur of servicekosten? Dan kunt u de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) aanvragen.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan oplopen tot € 135.

Aanvraag 2021

Aanvragen voor 2021 worden niet meer in behandeling genomen. 

Voorwaarden

U moet voor een aanvraag in 2021 aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft in 2021 een onzelfstandige wooneenheid gehuurd in de gemeente Delft. Dit is een woning waar u met uw medebewoners bijvoorbeeld keuken, toilet en douche deelt.
 • U heeft een minimuminkomen en een beperkt eigen vermogen
 • U kunt alleen een aanvraag indienen voor de kosten die aan u zijn doorbelast
 • In uw huurlasten heeft de verhuurder de kosten voor Rioolafvoerrecht en Afvalstoffenheffing doorberekend
 • De doorberekende gemeentelijke heffingen hebben betrekking op het lopende jaar
 • U kunt bewijzen dat de verhuurder de gemeentelijke heffingen in uw huur doorberekent (huurspecificatie of -contract)

Inkomen 

U mag niet meer inkomen hebben dan het sociaal minimum (bijstandsnorm). Het inkomen van januari 2021 hanteert de gemeente als uitgangspunt. 

Bijstandsnorm 1 januari 2021
Alleenstaande, tot 65 jaar € 1.075,44
Alleenstaande, 65+ € 1.195,97
Alleenstaande ouder, tot 65 jaar € 1.075,44
Alleenstaande ouder, 65+ € 1.195,97
Echtparen, beiden tot 65 jaar € 1.536,34
Eén van de partners of
beide partners pensioengerechtigd
€ 1.620,74

Vermogen

De vermogensgrens berekent u met de volgende formule. Normbedrag kosten levensonderhoud (bijstandsnorm) + subsidiabele huur - normhuur + ziektekosten premie - normpremie ziektekosten. Het vermogen op 1 januari 2021 is bepalend. Bel 14015 voor meer uitleg. 

Bewijsstukken

 • Huurcontract van de woning waar u in 2021 woonde
 • Huurspecificatie of brief van de verhoging van de huur. Hieruit moet blijken welk bedrag de verhuurder aan gemeentelijke heffingen doorberekent
 • Bankafschrift van uzelf en/of uw partner waarop de laatste huurbetaling staat 
 • Jaaroverzicht van bank- en spaarrekeningen met saldi 31 december 2020
 • Uw salarisstroken uit januari 2021 en/of specificatie studiefinanciering DUO van januari 2021 (geen bankafschriften). 
 • Bewijs van betaling van de premie ziektekostenverzekering van de maand januari 2021.

Extra gegevens indien van toepassing:

 • Kentekenbewijs van auto + datum tenaamstelling
 • Bankafschrift aandelen- optiepakket/beleggingen per 1 januari 2021 
 • Bewijs van toekenning huurtoeslag 2021 (Belastingdienst)
 • Bewijs van toekenning zorgtoeslag 2021 (Belastingdienst)
Uw mening
Uw mening