Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK)

Algemeen

Huurt u een kamer? En deelt u bijvoorbeeld badkamer, wc en keuken met huisgenoten? En betaalt u de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) via de huur of servicekosten aan de verhuurder? Dan kunt u de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) aanvragen.

2023

Tot en met 31 december 2023 had u een aanvraag voor de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerverhuur (TWK) kunnen indienen. Aanvragen voor 2023 neemt de gemeente niet meer in behandeling.

2024

Vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2024 kunt u weer een aanvraag voor de TWK regeling aanvragen.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan oplopen tot € 170.

Voorwaarden 2023

 • U heeft in heel 2023 een onzelfstandige woning gehuurd in de gemeente Delft. Hierbij deelt u bijvoorbeeld badkamer, wc en keuken met uw huisgenoten.
 • U heeft een minimuminkomen en een beperkt eigen vermogen.
 • U kunt alleen een aanvraag doen als de verhuurder de gemeentelijke belastingen aan u heeft doorberekend.
 • De doorberekende gemeentelijke belastingen gaan over het jaar 2023.
 • U kunt bewijzen dat de verhuurder de gemeentelijke belastingen in uw huur doorberekent. Dit kan met een huurspecificatie of huurcontract.

Inkomen 

U mag niet meer inkomen hebben dan het sociaal minimum (bijstandsnorm). De gemeente gaat hierbij uit van het inkomen in januari 2023. 

Bijstandsnorm 1 januari 2023
Alleenstaande, tot 65 jaar€ 1.195,66
Alleenstaande, 65+€ 1.335,67
Alleenstaande ouder, tot 65 jaar€ 1.195,66
Alleenstaande ouder, 65+€ 1.335,67
Echtparen, allebei tot 65 jaar€ 1.708,08
Echtparen, een van beiden 65+€ 1.812,20
Echtparen, allebei 65+€ 1.817,20

Bewijsstukken

 • Huurcontract van de woning waar u in 2023 woonde
 • Bewijs waaruit blijkt dat de verhuurder de gemeentelijke belastingen doorberekent. Dit kan de huurspecificatie 2023 zijn of de brief over de huurverhoging in 2023.
 • Bankafschrift van uzelf en/of uw partner waarop de laatste huurbetaling staat
 • Financieel jaaroverzicht van bank- en spaarrekeningen met saldo van 31 december 2022
 • Uw salarisstroken uit januari 2023 en/of specificatie studiefinanciering DUO van januari 2023 (geen bankafschriften)
 • Polis van uw zorgverzekering voor het jaar 2023

Extra gegevens als dit voor u geldt:

 • Kentekenbewijs van uw auto en datum tenaamstelling
 • Bankafschrift aandelen- optiepakket/beleggingen per 1 januari 2023
 • Bewijs van toekenning huurtoeslag 2023 (Belastingdienst)
 • Bewijs van toekenning zorgtoeslag 2023 (Belastingdienst)
 • Schuldenoverzicht (prestatiebeurs, lening, collegekrediet) op 1 januari 2023