Onderzoek parkeren 2022

In september 2022 hebben leden van het Delft Internet Panel meegedaan aan een onderzoek over parkeren. 1.422 bewoners gaven hun mening (respons 59%).

Beoordeling betaalautomaten

Ruim vier op de tien bewoners die een auto hebben of gebruiken (zoals een leenauto), parkeren wel eens op een parkeerplek op straat in Delft waar betaald parkeren geldt (44%). Zij kregen de vraag om de kwaliteit van de betaalautomaten te beoordelen op een aantal aspecten. De gemiddelde cijfers variëren van een 6,8 tot een 7,3. Het algemeen oordeel is een 6,7 gemiddeld.

Betaalautomaat Cijfer
Gemak van het betalen 7,3
Duidelijkheid hoe u moet betalen 7,1
Werking van de betaalautomaat 6,9
Hoeveelheid betaalmogelijkheden 6,8
Algemeen oordeel 6,7

Ervaring met mobiel parkeren

Bewoners die een auto hebben of gebruiken en hebben aangegeven wel eens betaald te parkeren op straat in Delft, kregen de vraag of zij ervaring hebben met mobiel parkeren. De ruime meerderheid van deze groep geeft aan ervaring te hebben met mobiel parkeren (72%).

Het aandeel dat ervaring heeft met mobiel parkeren neemt sinds de eerste meting in 2014 steeds verder toe. Onder de groep bewoners die over een auto beschikken en die ook wel eens betaald parkeren op straat in Delft, loopt dit op van 20% in 2014 tot 72% in 2022.

Bewoners met ervaring met mobiel parkeren zijn voornamelijk (zeer) tevreden hierover (87%).

Klantenservice en Handhaving

De bewoners konden ook een rapportcijfer geven aan een paar aspecten van de klantenservice en handhaving, over het parkeren in Delft.

Klantenservice Cijfer
Vriendelijkheid medewerkers 7,3
Juistheid van de informatie 7,0
Snelheid van de dienstverlening 6,8
Bereikbaarheid 6,8
De mate waarin ik antwoord heb gekregen op
mijn vraag / geholpen werd met mijn probleem
6,7
Duidelijkheid van de informatie 6,6
Handhaving Cijfer
Vriendelijkheid handhavers 6,3
Hulpvaardigheid handhavers 6,2
Wijze van bejegenen door handhavers 6,0
Algemeen oordeel handhavers 6,2

Voor alle aspecten zijn de gemiddelde cijfers in 2022 wat hoger dan in 2021.

Cijfers voor informatievoorziening

Ook op de aspecten van informatievoorziening rondom parkeren zijn de gemiddelde rapportcijfers voldoende. En dit jaar net wat hoger dan in 2021.

Informatievoorziening rondom parkeren Cijfer
Communicatie over verlenging van uw parkeerproduct 7,1
Informatie via www.delft.nl/parkeren 6,8
Informatie via www.parkerendelft.com 6,7
Informatie op straat (zoals bebording en bij betaalautomaten) 6,3

Cijfer voor parkeren

Tot slot hebben de bewoners het parkeren in Delft een algemeen oordeel gegeven in de vorm van een rapportcijfer. Gemiddeld geven zij een 6,3.

Het gemiddeld cijfer voor het algemeen oordeel over het parkeren in Delft is sinds 2015 (5,5) stijgende. In 2021 lag het cijfer (6,1) lager dan in 2019 (6,3). Dit jaar is de beoordeling weer vergelijkbaar met 2019.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van dit onderzoek geven waardevolle inzichten om de uitvoering van het parkeerbeleid te verbeteren. Bijvoorbeeld in de handhaving, de digitale dienstverlening rondom parkeren en de kwaliteit van de parkeerautomaten.