Ontheffing geluids- of trillingsoverlast

Algemeen

Gaat u bouwen of slopen? En geeft het werk geluids- of trillingsoverlast? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Dit geldt ook als het werk buiten de normale werktijden (maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur) plaatsvindt.

Beschrijving

Stuur bij uw aanvraag mee:

  • Situatietekeningen
  • Geluid: akoestisch onderzoek (bij binnenstedelijk en geluidsgevoelige omgeving of op aanvraag)
  • Trillingen: monitoringsplan trillingen

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af. U krijgt bericht of u het werk wel of niet mag uitvoeren.

Voorwaarden

Voorkom overlast voor de omgeving en omwonenden zoveel mogelijk. Zo moet u:

  • omwonenden tijdig informeren wanneer u het werk uitvoert
  • de tijden waarop de overlast ontstaat zoveel mogelijk beperken
  • een werkwijze toepassen die het minste overlast geeft

Geen ontheffing aangevraagd?

Vraagt u geen ontheffing aan? Dan kan de gemeente het werk stilleggen als deze geluids- of trillingsoverlast veroorzaken. De kosten van de vertraging zijn voor uw eigen rekening.

Kosten 2023

Ontheffing voor:

Geluidshinder€ 104,15, plus 0,05 % van de bouwkosten (maximaal € 2.083,15)
Trillingshinder€ 104,15, plus 0,05 % van de bouwkosten (maximaal € 2.083,15)