Ontheffing terrasboot

Algemeen

Wilt u bij uw horecapand in de binnenstad een terrasboot afmeren? Dan heeft u een ontheffing nodig. Een ontheffing vraagt u online aan.

Seizoen of tijdelijk

Een seizoensontheffing is maximaal 5 jaar geldig. U kunt ook een tijdelijke ontheffing aanvragen voor maximaal 2 x 2 weken per kalenderjaar. Deze periode mag niet aaneengesloten zijn.

Waar mogelijk?

In het water van de binnenstad mogen maximaal 20 terrasboten met een ontheffing liggen. In de Specificatie grachtvakken 2024 ziet u waar een terrasboot mag liggen.

Voorwaarden

  • Een terrasboot mag het overige waterverkeer niet hinderen.
  • De activiteiten op een terrasboot moeten uiterlijk om 23.00 uur eindigen.
  • Er mag geen geluidsoverlast ontstaan.

Welstand

Voor een seizoensontheffing vraagt de gemeente advies aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit over het uiterlijk van een terrasboot.

Kosten

Kosten 2024
Seizoensontheffing€ 255,60
Tijdelijke ontheffing (maximaal 2 x 2 weken)€ 110,40
Precariobelasting€ 1,06 per m2 per dag
€ 3,44 per m2 per week
€ 8,37 per m2 per maand