Ontheffing terrasboot

Algemeen

Wilt u bij uw horecapand in de binnenstad een terrasboot afmeren? Dan heeft u een ontheffing nodig. Een ontheffing vraagt u online aan.

Seizoen of tijdelijk

Een seizoensontheffing is maximaal 5 jaar geldig. En maximaal tot 2024. U kunt ook een tijdelijke ontheffing aanvragen. Een tijdelijke ontheffing is voor maximaal 2 x 2 weken per kalenderjaar.

Waar mogelijk?

In het water van de binnenstad mogen maximaal 15 terrasboten met een ontheffing liggen. Op de terrasbootzonekaart ziet u waar een terrasboot mag liggen. Deze kaart hoort bij de Verordening openbaar gemeentewater Delft.

Voorwaarden

  • Een terrasboot mag het overige waterverkeer niet hinderen.
  • De activiteiten op een terrasboot moeten uiterlijk om 23.00 uur eindigen.
  • Er mag geen geluidsoverlast ontstaan.

Welstand

Voor een seizoensontheffing vraagt de gemeente advies aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit over het uiterlijk van een terrasboot.

Kosten

Kosten 2024
Seizoensontheffing€ 255,60
Tijdelijke ontheffing (maximaal 2 x 2 weken)€ 110,40
Precariobelasting€ 1,06 per m2 per dag
€ 3,44 per m2 per week
€ 8,37 per m2 per maand