Ontheffing werkzaamheden gemeentewater

Algemeen

Wilt u baggeren, dreggen of een aanlegplaats maken in openbaar gemeentewater? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente. Een ontheffing vraagt u schriftelijk aan.

Beschrijving

Stuur uw aanvraag minimaal 3 weken van tevoren op. 

Wat is openbaar gemeentewater? 

Al het water in Delft is openbaar gemeentewater. Behalve de Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal. Vraag voor deze wateren toestemming aan bij de Provincie Zuid-Holland.

Kosten

Ontheffingen

Kosten 2023
Veranderingen in, langs of boven openbaar gemeentewater€ 118,35
Schade toebrengen aan planten in het water of aan kademuren€ 169,05
Baggeren, dreggen of steken in de waterbodem€ 149,35
Verandering aanbrengen aan gemeentelijke kaden of bermen€ 149,35
Kosten 2024
Veranderingen in, langs of boven openbaar gemeentewater€ 122
Schade toebrengen aan planten in het water of aan kademuren€ 174,25
Baggeren, dreggen of steken in de waterbodem€ 153,95
Verandering aanbrengen aan gemeentelijke kaden of bermen€ 153,95

Overslag

Voor eventuele overslag vanaf het water betaalt u ook:

Kosten 2023
Kadegelden voor laden en lossen€ 0,18 per m3
Precariobelasting voor het plaatsen van een kraan€ 8,34 per dag
Kosten 2024
Kadegelden voor laden en lossen€ 0,18 per m3
Precariobelasting voor het plaatsen van een kraan€ 8,60 per dag

Wetten en regels