Ontwikkelplan

Schieoevers is een bijzonder gebied in Delft met een eigen karakter. Waar straks een combinatie is van wonen, werken en recreĆ«ren. De gemeenteraad heeft het Ontwikkelplan Schieoevers Noord  in 2019 vastgesteld. Samen met het Milieueffectrapport biedt het plan kaders en raadvoorwaarden. Om zo te komen tot een stapsgewijze verandering van het gebied. Het plan geeft duidelijkheid aan de huidige en toekomstige gebruikers van het gebied over de plannen voor Schieoevers.

Uitgangspunten

Het ontwikkelplan beschrijft de 5 uitgangspunten voor Schieoevers Noord:

  • Een levendig gemengd stedelijk gebied
  • Sociaal en cultureel divers
  • Innovatieve maakindustrie
  • Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit
  • Een gezonde en duurzame omgeving

Het wensbeeld voor Schieoevers Noord is een levendig, gemengd stedelijk gebied. Met speciaal ruimte voor de kennisintensieve en innovatieve maakindustrie in Delft.

Werken en wonen

De gemeente wil werkplekken en woningen in het gebied met elkaar in evenwicht brengen. Het belangrijkste motief daarbij is het huidige bedrijventerrein te intensiveren. En er stedelijke functies en voorzieningen aan toe te voegen, waaronder wonen. Dit met behoud van het typische industriĆ«le karakter. Schieoevers Noord wordt een uniek stuk stad. Waar in de toekomst wonen en werken, leren en maken, denken en doen samengaan.

Maatschappelijke opgaven

De ontwikkeling van het gebied biedt ook de kans om bij te dragen aan grote maatschappelijke opgaven. In een duurzame wijk met een gezonde leefomgeving maakt de gemeente werk van de energietransitie. En van klimaatadaptatie, schone mobiliteit en een circulaire economie. Bedrijven, bewoners en de gemeente zorgen samen voor een toekomstbestendige en inclusieve stadswijk.

Het ontwikkelplan sluit aan op het doel van de gemeente om:

  • 10.000 extra banen te realiseren op alle niveaus in de periode tot aan 2040
  • door te ontwikkelen van kennisstad naar technologiehoofdstad van Nederland, en
  • 15.000 nieuwe woningen toe te voegen aan heel Delft

Video Schieoevers