Parkeren bij nieuwbouw

Heeft u een woning of bedrijf in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan kan het zijn dat u geen parkeervergunning kunt krijgen. Dit is vaak bij nieuwbouw of na renovatie van een gebouw.

Afspraken over parkeren

Bij nieuwbouw of renovatie maakt de gemeente afspraken met de ontwikkelaar of eigenaar van het gebouw over het parkeren. De afspraak is dat er voor bewoners of bedrijven parkeerplaatsen komen op eigen terrein. Dit kan in, bij of onder het gebouw zijn. Soms worden er minder of geen parkeerplaatsen gemaakt.

Minder parkeerplaatsen

Steeds vaker komen er bij het bouwen of renoveren van woningen en bedrijven minder parkeerplaatsen. Of verdwijnen de plaatsen zelfs helemaal. Geschikt voor Delftenaren die niet allemaal een eigen auto hebben of gebruiken. Maar die fietsen, lopen of het openbaar vervoer gebruiken. Of een auto delen met buren. 

De komende jaren komen steeds meer mensen in Delft wonen en werken. Het is belangrijk om genoeg ruimte te houden voor groen, om te spelen en voor andere voorzieningen. Daarom is het nodig om bij het bouwen of renoveren van gebouwen minder parkeerplaatsen aan te leggen. Kunnen de mensen die hier komen wonen of werken geen parkeervergunning meer krijgen? Dan voorkomt dit dat er parkeeroverlast ontstaat op straat.

Parkeerplaats op eigen terrein

Heeft uw woning of bedrijf een parkeerplaats op eigen terrein? Dan kunt u ook niet altijd een vergunning aanvragen om op straat te parkeren.

Voor welke adressen?

Wilt u weten of u voor uw adres een parkeervergunning kunt krijgen? Kijk op de lijst met adressen op de website van ParkerenDelft. Staat uw woning of bedrijf op deze lijst? Dan kunt u geen of minder parkeervergunning(en) krijgen om op straat te parkeren. Dit geldt ook als u bij uw woning of bedrijf geen eigen parkeerplaats heeft gekocht of gehuurd.

Tip: gebruik de zoekfunctie om uw adres op te zoeken in de lijst.