Partner gemeente Delft

Wilt u als partner van de gemeente online met ons samenwerken? Meld u dan aan als businesspartner van de gemeente.

Samenwerken

Als u zich aanmeldt kunnen uw medewerkers bijvoorbeeld aanmeldingen doen, meldingen afhandelen en berichten uitwisselen met coaches en professionals. U kunt met de gemeente samenwerken op het gebied van:

  • Sociaal Team
  • Wmo
  • Schuldhulpverlening
  • Bewindvoering / budgetbeheer
  • Verhuizingen (alleen voor woningcorporaties)
  • Meldingen openbare ruimte

De persoonlijke gegevens van uw klanten of deelnemers blijven in een veilige omgeving. U kunt eenvoudig op de hoogte blijven van aanmeldingen. Waar nodig blijft u betrokken. De berichtenbox bespaart mailverkeer en geeft overzicht van alle betrokken partijen. 

Aanmelden

U kunt uw organisatie of medewerker online aanmelden. Iedere medewerker die u aanmeldt krijgt een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Voeg bij uw aanmelding voor iedere medewerker waarvoor de aangifte geldt de ingevulde en ondertekende gebruikersverklaring. En scan het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Na de aanmelding ontvangt iedere medewerker de gebruikersnaam via een e-mail. Het wachtwoord geeft de gemeente alleen telefonisch af. De scan van het identiteitsbewijs wordt uitsluitend gebruikt voor het aanmaken van uw account.

Afmelden 

Werkt uw organisatie niet meer samen met de gemeente? Of is uw medewerker niet meer in dienst? Dan moet u uw organisatie of medewerker afmelden. Dit geldt ook als uw medewerker niet meer gemachtigd is om een aangifte te doen.