Persoonlijke Aanpak Delft

Je hebt een brief ontvangen van de gemeente over de Persoonlijke Aanpak Delft (PAD). Op deze pagina vind je meer informatie. Heb je nog een andere vraag? Neem dan contact op via de contactgegevens in de brief.  

Vragen en antwoorden

De Persoonlijke Aanpak Delft (PAD) is een aanpak van de gemeente, de politie, Delft Support en andere partners. PAD is onderdeel van de Zorg- en Veiligheidskamer Delft. Deze partijen overleggen met elkaar over jongeren die overlast veroorzaken. Een PAD-coach helpt deze jongeren. Het doel van PAD is om overlast en strafbaar gedrag door jongeren te stoppen of te voorkomen. 

Je bent in de afgelopen periode opgevallen. Dit komt omdat je overlast hebt veroorzaakt of strafbare dingen hebt gedaan. We maken ons zorgen dat dit erger kan worden. We denken dat we jou kunnen helpen. 

We kunnen je helpen te voorkomen dat je problemen groter worden. Dit doen we op twee manieren: 

  1. Vrijwillige begeleiding van een PAD-coach. We helpen je dingen te regelen en geven je advies. Het liefst pakken we je problemen aan samen met jou en je ouder(s). Voorbeelden zijn problemen met schulden, school en werk. De gesprekken kunnen gaan over alles wat jij belangrijk vindt.
     
  2. Als PAD-coach werken we samen met de politie, gemeente en andere partners. Als je contact hebt met de politie, dan horen wij dat. Wij kunnen je helpen te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En als het goed gaat, doet de PAD-coach een goed woordje voor je. Alles wat je met de PAD-coach bespreekt, vertelt die niet verder.

Word je opgenomen in de PAD-aanpak? Dan nodigt de gemeente jou en je ouder(s) uit voor een gesprek. De gemeente, politie en PAD-coach zijn bij dit gesprek. Als er andere mensen zijn die belangrijk voor jou zijn, dan kunnen die er ook bij zijn. 

Het gesprek zal gaan over:

  • De reden van je aanmelding
  • Waarom we ons zorgen maken
  • Wat jij en je ouders daarvan vinden
  • De hulp die jij wilt krijgen
  • Wat een PAD-coach is en hoe die jou kan helpen

We maken daarna afspraken over hoe het verder gaat.

Jij en de PAD-coach gaan elkaar eerst beter leren kennen. Als het goed gaat, heb je geen contact meer met de gemeente of politie. Je kan afspreken met de PAD-coach waar en wanneer je wil. Je kan de PAD-coach appen of bellen. Jullie spreken samen af waar je aan gaat werken.

PAD kan stoppen als je een half jaar niets strafbaars hebt gedaan of overlast hebt veroorzaakt. Dat bespreekt de gemeente met de politie, je PAD-coach en andere partners. De begeleiding van je PAD-coach kan blijven doorgaan, als je dat wilt. De gemeente bespreekt jouw situatie dan niet meer met de politie, PAD-coach en andere partners.

We bespreken met onze partners hoe het met je gaat en slaan dit op. Als je contact hebt met de politie, dan delen zij dat met je PAD-coach. We gaan goed met de informatie om. Dat doen we volgens de privacyregels. Bij de eerste brief die je hebt gehad, zit uitgebreide informatie over je privacy. 

Je kunt ervoor kiezen om niet mee te werken. Maar we verzamelen wel informatie over jou. En we hebben overleg over jouw situatie. De politie let extra op je.

Als er opnieuw iets gebeurt, dan spreken we jou daar weer op aan. Als je niet meewerkt, kan je niet jouw kant van het verhaal vertellen. Ook krijg je dan van ons geen hulp bij je problemen.

Soms staat in jouw voorwaarden van de reclassering dat je moet meewerken aan PAD. Dan heb je geen keus. Dit bespreken we dan met jouw reclasseerder.