Peter Castenmiller

Peter Castenmiller is sinds juli 2018 voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Delft. Als politicoloog is hij al vele jaren actief met onderzoek en advies in het decentraal bestuur. Momenteel is hij werkzaam bij PBLQ, een bureau dat overheden ondersteunt bij modernisering en digitalisering.

Eerder heeft hij gewerkt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast was hij twaalf jaar lid en voorzitter van de rekenkamer van de provincie Zeeland. Naast zijn werk bij PBLQ is Peter zowel docent aan de opleiding politicologie van de Universiteit Leiden als aan de opleiding bestuurskunde van de Vrije Universiteit.

Na te zijn opgegroeid in Delft woont Peter nog steeds op korte afstand van deze gemeente, namelijk in Ypenburg. Voor hem is het een mooie opgave om zich in te kunnen zetten voor de gemeente waar hij zich nog steeds sterk mee verbonden voelt.