Plantenbak onderhouden

Planten en bloemen in de straat fleuren uw buurt op en zorgen voor een fijne leefomgeving. Wilt u uw eigen buurt meer verfraaien? Dan kunt u een plantenbak aanvragen die u zelf onderhoudt.

Aanvragen

Het plaatsen van een plantenbak vraagt u aan via het contactformulier. Doe de aanvraag altijd met minimaal 1 andere buurtbewoner. Vermeld hierbij de naam, adres en contactgegevens van alle aanvragers en de locatie voor de plantenbak. Na de aanvraag neemt de gemeente contact met u op voor verdere afspraken.

Voorwaarden

 • Aanvragen kan van 1 oktober tot 1 april. De bakken komen dan tussen 1 maart en 1 juni.
 • U kunt maximaal 2 plantenbakken per straat aanvragen. 
 • Voor heel Delft zijn maximaal 30 plantenbakken per jaar beschikbaar.

Samen met uw buren

De gemeente waardeert uw initiatief om een plantenbak te adopteren en werkt hier graag aan mee. Op deze wijze draagt u bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van uw woonomgeving. Betrek de buren in uw straat bij uw initiatief. Samen de bloembakken onderhouden maakt het nog leuker!

Informatie en spelregels

Praktische informatie en spelregels voor het beheren van een plantenbak:

 • De gemeente bepaalt in overleg met u het aantal en de locatie van de plantenbakken
 • Rond de plantenbak blijft een vrije ruimte over van minimaal 1,20 meter
 • De gemeente vult de plantenbak met grond
 • U regelt de planten en plaatst deze in de bak (kosten van de planten zijn voor eigen rekening)
 • U verzorgt de planten (ook verwijderen van zwerfvuil en onkruid in de bak)
 • In de plantenbak mogen geen bomen, boomvormers en diepwortelende planten
 • De hoogte van de begroeiing is maximaal 1 meter vanaf de straat
 • De plantenbak levert geen overlast, gevaar of schade op voor de omgeving
 • De plantenbakken blijven eigendom van de gemeente
 • Bij verwaarlozing of niet naleven de regels kan de gemeente de plantenbak verwijderen

Participatiepunaise

Na de aanvraag plaatst de gemeente een participatiepunaise. Hierdoor is het voor aannemers en beheerders van de openbare ruimte duidelijk dat bewoners de plantenbak hebben geadopteerd.

Stoppen met onderhoud

Wilt u stoppen met het onderhouden van de plantenbak? Meld het de gemeente.