Rapporten rekenkamer

Onderzoeken die de Delftse Rekenkamer de afgelopen jaren heeft gedaan.

2023

2022

2021

Effecten coronacrisis op gemeentebeleid

Ouderen in Delft

Kostenbeheersing Wmo

Jeugdzorg

2020

Vindbaarheid informatie

Woningbouw Delft

Doorwerking adviezen rekenkamer

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011