Riolering Hof van Delft

In de wijk Hof van Delft vindt werk plaats aan het riool. 

Wat gaat er gebeuren? 

  • De gemeente vervangt delen van het riool.
  • Voor de afvoer van regenwater komt een nieuw hoofdriool.
  • Als het nodig is komen er nieuwe huisaansluitingen op het riool. Ook krijgen regenpijpen een aansluiting op het regenwaterstelsel.
  • In smallere straten komt een drainage voor het grondwater. Deze sluit ook aan op het hoofdriool.

De aanpassingen zorgen ervoor dat het regenwater en grondwater snel weg kunnen bij extreme weersomstandigheden. Ook kan de grondwaterstand niet te ver dalen als het erg droog is.

Straat afgesloten

Het werk aan het riool vindt in delen plaats. Op 1 of 2 plekken in de wijk is dan een straat dicht. Dit is voor maximaal 80 meter. De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hieronder vindt u per buurt de planning van het werk.

Van der Heimstraat en omgeving

Cornelis de WittstraatNovember 2023 - februari 2024
WillemstraatOktober 2023 - februari 2024

Aannemer Daallin BV voert het werk uit.

Olofsbuurt 

Sint OlofsstraatFebruari 2023 - maart 2024
Van GaalenlaanJuni 2023 - maart 2024
Eliza Dorusstraat (vanaf Sint Olofsstraat
t/m Anna Beijerstraat)
Februari - maart 2024
Anna BeijerstraatMaart - april 2024
Laan van Overvest (van Anna
Beijerstraat tot Willemstraat)
Februari 2024

De Paxlaan, Melkhof, Blekerhof en Elsje van Houwelingenstraat volgend in de loop van 2024. Aannemer Daallin BV voert het werk uit.

Westerkwartier

Het werk aan het riool in het Westerkwartier is klaar. Tot eind juli 2023 voert aannemer Van Gelder op een aantal plekken nog herstelwerk aan de bestrating uit.

Brief aannemer

U krijgt ook een brief van de aannemer wanneer het werk in uw straat begint. Dit gebeurt een paar weken van tevoren. De aannemer neemt ook contact op bij bijzonderheden. Zoals het aansluiten van uw regenpijp op het nieuwe regenwaterriool.

Geveltuintjes

Heeft uw huis geen voortuin? Dan kunt u vaak een geveltuintje aanleggen. Geveltuintjes zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving. De gemeente helpt u hier graag bij. U krijgt een brief als er bij uw huis een geveltuintje kan komen. U kan dan een blad met een groen vinkje voor het raam hangen. De aannemer weet dan dat hij bij uw woning een geveltuintje moet maken. U hoeft dan alleen nog zelf de planten erin te zetten.

Kijk voor tips over het inrichten van uw geveltuintje op de website van Klimaatmaat Delft.

Inspecteren

Voordat het graafwerk begint, zal Quattro-Expertise BV de gebouwen in de omgeving inspecteren. Dit bedrijf kan u vragen of zij uw woning van binnen mogen bekijken. Tijdens de aanleg van het riool houdt het bedrijf ook het werk van de aannemer in de gaten.

BouwApp

Op de hoogte blijven van het werk? Gebruik de BouwApp op uw mobiele telefoon of tablet. Hier plaatst de aannemer berichten over wat zij doen. En over de voortgang van het werk.