Samen plannen maken

Waar moet een nieuwe school of wijkvoorziening komen? Willen we in een straat meer groen of juist meer parkeerplekken? Dat is soms een hele puzzel en de uitkomst is voor elke situatie anders. We willen meer woningen, bijbehorende voorzieningen en groen in de stad. Maar de beschikbare ruimte in Delft is schaars. En we willen dat de stad ook een fijne en leefbare plek blijft.

Stedelijk programmeren

De gemeente gebruikt het zogenaamde Stedelijk programmeren. Dit is om betere keuzes te kunnen maken aan welk plan, op welke plek en wanneer we willen meewerken. Stedelijke programmeren is een werkwijze waarin we kijken naar de stad als geheel. Maar ook naar de wijken, straten en gebieden hierbinnen. Zo bewaken we de samenhang en goede groei van de stad.

Stadsbeelden en gebiedsbeelden

De gemeente werkt met stads- en gebiedsbeelden. Die helpen om goede keuzes te maken bij het inrichten van de schaarse ruimte in Delft. Ook toetsen we de projecten en initiatieven aan deze stads- en gebiedsbeelden. Past een initiatief binnen wat we willen in Delft? Ontstaan er geen nieuwe knelpunten en draagt het bij aan de ontwikkeling en groei van de stad? Wat is hierin de beste keuze?

Meer informatie

Bekijk de uitleg voor meer informatie over stedelijk programmeren. En de stads- en gebiedsbeelden voor Delft.