Soortenmanagementplan

Onder daken en in spouwmuren van woningen leven allerlei kleine vogels en vleermuizen. Vaak zonder dat u het weet. Bij het isoleren van een spouwmuur of plaatsen van een dakkapel overleven deze dieren het meestal niet. En verdwijnen hun verblijfplaatsen. Maar isolatie is ook hard nodig om energie te besparen.

Onderzoek doen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet u van tevoren onderzoek laten doen of er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Vaak gaat het om de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Deze onderzoeken moeten voorkomen dat de aanwezige dieren tijdens het werk worden verstoord of gedood. De onderzoeken kunnen echter lang duren en veel geld kosten.

Soortenmanagementplan

Een soortenmanagementplan zorgt dat al deze onderzoeken niet meer nodig zijn. In het plan staat voor een heel gebied welke beschermde diersoorten aanwezig zijn. Ook staan er maatregelen, regels en afspraken voor het renoveren, (ver)bouwen, isoleren en slopen. En om tegelijk ook beschermde dieren en platen te beschermen. Een afzonderlijk onderzoek is dan niet meer nodig. Hierdoor bespaart u tijd en geld.

Voorhof en Buitenhof

De gemeente maakt eerst een soortenmanagementplan voor de wijken Voorhof en Buitenhof. Voor deze wijken geldt dan een gebiedsbrede ontheffing. Dit betekent dat u in deze wijken onder voorwaarden geen onderzoek hoeft te doen naar beschermde diersoorten. Bijvoorbeeld bij het isoleren van spouwmuren, plaatsen van een dakkapel, vervangen van kozijnen of het plaatsen van een aanbouw. De voorwaarden staan straks in het soortenmanagementplan.

Besluit

In het voorjaar van 2024 neemt de gemeente een definitief besluit over het soortenmanagementplan voor de wijken Voorhof en Buitenhof. Meer informatie vindt u binnenkort op deze pagina.