Stadslab Tanthof

De TU Delft,  Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de gemeente werken samen aan de toekomst van Tanthof. Dit gebeurt in een speciaal stadslab. Het doel is dat de wijk een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te leven.

Doel

In een stadslab werken de partijen samen aan kansen en oplossingen voor stedelijke problemen. Het is een plek waar bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de gemeente de krachten bundelen. En gebruik maken van elkaars kennis en expertise.  

Onderzoek

In 2019 startte het onderzoek. Eerst vroegen studenten en docenten aan bewoners, ondernemers en professionals wat ze nodig hebben in hun wijk. Zo ontstaat een beeld van de thema's die er in de wijk leven.

Deze thema's worden daarna onderzoeksvragen of projecten. De TU Delft, Haagse Hogeschool of Hogeschool Inholland pakt dit verder op. Op deze manier helpen zij mee om specifieke vraagstukken in de wijk beter te begrijpen. En op te kunnen lossen.  

Denkt u mee?

Het Stadslab gaat op zoek naar de behoeften die er leven. Zowel bij bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Heeft u ideeën of suggesties? Neem contact op met Gerben Helleman via cdkmdelft@hhs.nl.

Video