Subsidies en financiering

Voor het verduurzamen van bedrijven zijn er subsidies, belastingvoordelen en gunstige leningen. Of het nu gaat om energie besparen, uw pand isoleren of aardgasvrij ondernemen.

Overzicht regelingen

Hieronder ziet u alle gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen. Komt u er niet uit? U kunt voor advies over subsidies terecht bij Stichting Energieke Regio.

Subsidie energie-infrastructuur op industrieterreinenVoor samenwerkende bedrijven in de industrie
Zonnig Zuid-HollandSubsidie voor zonnepanelen op grote daken met weinig draagkracht
Stimuleringsregeling KlimaatadaptatieSubsidie voor groene daken en waterbergingen
Subsidie SDE++Voor duurzaam energie opwekken en CO2-uitstoot verminderen
Investeringssubsidie ISDEVoor investeringen in duurzame energie en energie besparen
Subsidies energie-innovatieVoor innovaties die duurzaamheid koppelen aan economische groei
MIA- en Vamil-regelingVoor milieuvriendelijk investeren met fiscaal voordeel
Energie-investeringsaftrek (EIA)Voor energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken
Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkbTegemoetkoming om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden
BMKB-Groen (borgstellingskrediet)Geld lenen voor duurzame maatregelen

Innovatie

Daarnaast zijn er ook meer specifieke regelingen die zich vooral richten op innovatie. Op de website van RVO ziet u een overzicht van alle beschikbare subsidies. Waaronder ook Europese subsidieregelingen.