Terugbetalen bijstand

Algemeen

Het kan zijn dat u (een deel) van uw bijstand moet terugbetalen aan de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u teveel heeft ontvangen. Of omdat het om een lening gaat. Hierover heeft u een brief ontvangen. In deze brief staat het bedrag, de reden en de datum voor wanneer u moet betalen. Het bedrag kunt u online betalen.

Beschrijving

Inloggen doet u met DigiD of burgerservicenummer. Betalen kan via iDEAL.

Betalen in termijnen

De gemeente vraagt u het bedrag in 1 keer terug te betalen. Lukt dit niet? Vraag dan aan de gemeente of u het bedrag in termijnen mag betalen. Bel hiervoor naar 14015. 

Terugbetalen in dit kalenderjaar: zelfde bedrag

Het is beter om het bedrag in hetzelfde kalenderjaar terug te betalen, als dit financieel kan. U hoeft dan geen extra kosten te betalen.

Terugbetalen in een volgend kalenderjaar: hoger bedrag

Heeft u aan het einde van het kalenderjaar nog niet het hele bedrag terugbetaald? Dan verhoogt de gemeente het bedrag met loonheffing en sociale premies. Dit heet bruteren. Het bedrag dat u terugbetaalt is dan dus hoger dan wat u heeft ontvangen.

Kwijtschelding

De gemeente kan besluiten dat u het bedrag niet meer terug hoeft te betalen. Het bedrag wordt dan kwijtgescholden. Dit kan alleen als u minimaal 3 jaar lang netjes alle bedragen heeft betaald die u moest betalen. Bel voor meer informatie en de voorwaarden naar 14015.

Meer informatie