Tessa Siljee-van den Akker

Tessa van den Akker

Kennismaken, kennis opdoen en het delen van kennis: dat is waar ik me sterk voor maak!

In de praktijk betekent dat het inspireren, faciliteren en verbinden van ondernemers ter bevordering van duurzame bedrijfsvoering en bedrijfsvestiging. Partijen in een vroegtijdig stadium bij elkaar brengen, zodat er draagvlak wordt gecreëerd en ontwikkeling tot stand komt. Daarnaast ben ik het centrale aanspreekpunt voor de gemeente voor ondernemers in de binnenstad en heb ik een signaalfunctie als het gaat om de effecten van het gemeentelijke beleid. Zo vergroot ik de kennis binnen de gemeente over wat er speelt bij bedrijven en welke knelpunten/kansen daar worden ervaren. Met als doel het beleid beter te laten aansluiten op de uitvoering. 

Door de detailhandel & horeca te versterken, de ambachtelijke tradities van Delft te behouden en relaties te leggen met kennisinstellingen/kennisbedrijven, floreert de lokale economie. Dat kan alleen door intensief samen te werken met het bedrijfsleven en belangenpartijen. Het versterken van samenwerkingsverbanden is voor mij dan ook het uitgangspunt. Ondernemers zijn van belang voor de stad. Ze dragen bij aan de economische vitaliteit zoals werkgelegenheid, innovaties en voorzieningen. Zij zijn degene die initiatieven van lokale verenigingen en evenementen vaak mede mogelijk maken. Zo houden we met elkaar de stad aantrekkelijk, dynamisch en vooral bruisend voor zowel inwoners als bezoekers.

Contact