Thomas Niaounakis

Thomas Niaounakis (1989) is sinds februari 2023 lid van de Delftse Rekenkamer. Hij is werkzaam bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het Ministerie van Financiën. Daar houdt hij zich met onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid over de hele breedte van de Rijksoverheid. Hij promoveerde aan de TU Delft op een proefschrift over de effecten van schaalvergroting bij gemeenten.

Thomas woont sinds 2020 met veel plezier in de Indische Buurt in Delft.