Toestemming voor inwonen

Gaat u bij iemand anders inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de hoofdbewoner en de eigenaar van de woning. Vul het aanvraagformulier in en onderteken het. Laat het formulier ook ondertekenen door de hoofdbewoner en eigenaar van de woning.

Aanvraagformulier toestemming voor inwonen

Stuur het formulier mee bij het melden van uw verhuizing.

Woningcorporatie

Gaat u inwonen bij iemand die een woning huurt van DUWO, Woonbron of Stedelink (voorheen Vestia)? Dan heeft u toestemming van de corporatie nodig. Voor woningen van Vidomes hoeft dit niet.

Inwonen bij partner

Gaat u na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bij uw partner wonen? Dan heeft u toestemming van uw partner nodig. U hoeft geen toestemming van de woningcorporatie te vragen.

Rechten inwonende

Als u bij iemand inwoont moet u de woning verlaten als de huurovereenkomst eindigt. U maakt dan geen aanspraak op voortzetten van de huurovereenkomst. Ook heeft u geen recht op vervangende woonruimte.

Hoofdbewoner

De hoofdbewoner is verantwoordelijk voor het woongedrag van de inwonende. Voor de hoofdbewoner kan de inwoning nadelige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor inkomenstoeslagen, uitkeringen, gemeentelijke belastingen en huurverhoging.