Uitvaart door gemeente

Algemeen

Is er in de gemeente Delft iemand overleden waarover niemand zich ontfermt? Neem dan contact op met de gemeente.

Beschrijving

Na een melding start de gemeente een onderzoek en probeert familie en nabestaanden te vinden. Als dit lukt, vraagt de gemeente hen de uitvaart te regelen. Als er geen nabestaanden zijn regelt de gemeente de uitvaart.

De uitvaart

De gemeente geeft opdracht tot het begraven of cremeren van de overledene. Hierbij houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met de wens van de overledene voor een begrafenis of crematie. De begrafenis of crematie is sober en respectvol.

Kosten

Als de gemeente de uitvaart regelt zal dat zo goedkoop mogelijk zijn. Blijkt later dat er toch middelen zijn? Bijvoorbeeld op een bankrekening of in de vorm van een polis of verzekering? Dan verhaalt de gemeente de uitvaartkosten hierop. 

Vraag en antwoord

Begrafenis regelen

U wilt de begrafenis wel op u nemen maar kan het niet betalen, wat dan? Heeft u inkomsten op bijstandsniveau? Dan kunt u voor het kindsdeel van de kosten bijzondere bijstand krijgen. Bij een inkomen boven bijstandsniveau berekent de gemeente uw financiƫle draagkracht.

Erfenis accepteren

Wanneer ik als nabestaande de begrafenis of crematie regel, accepteer ik dan de erfenis en dus eventuele schulden?

Nee, dat hoeft niet. Eigent u zich eigendommen van de overledene toe? Dan stelt de wet dit wel gelijk aan acceptatie van de nalatenschap.

Wetten en regels