Urgentieverklaring

Algemeen

Heeft u door een medisch of sociaal probleem snel een andere woning nodig? Dan kunt u een urgentieverklaring (voorrangsverklaring) aanvragen. Hiermee kunt u met voorrang op zoek naar een woning.

Aanvragen

De verklaring vraagt u aan bij een van de woningcorporaties: 

Vraag de verklaring zelf aan

Op internet zijn partijen actief die aanbieden om een urgentieverklaring voor u aan te vragen. Wij raden u af om hier gebruik van te maken. Het afhandelen van een aanvraag duurt op die manier even lang. Maar u betaalt wel extra geld aan de tussenpartij.

Regio Haaglanden

Een urgentieverklaring is 3 maanden geldig. U kunt deze gebruiken binnen de hele regio Haaglanden. Dit zijn de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De vrijgekomen woningen vindt u op de website van Woonnet Haaglanden.

Hoelang duurt het?

De woningcorporatie zet uw aanvraag door naar de gemeente. De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af. Afhankelijk van uw situatie kan deze termijn langer of korter zijn.

Verlengen

Heeft u met een urgentieverklaring binnen 3 maanden geen geschikte woning gevonden? Dan kunt u bij de woningcorporatie uw verklaring verlengen. Dit betekent dat u eenmalig een woning krijgt aangeboden. Verlengen kan binnen 2 weken nadat uw verklaring niet meer geldig is.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument.
 • U heeft door een noodsituatie binnen 3 maanden een andere woning nodig.
 • Uw huidige woonsituatie is niet uw eigen schuld.
 • U kunt uw woonproblemen niet op een andere manier oplossen.
 • Uw belastbaar jaarinkomen is niet hoger dan:
  • € 38.213 voor een huishouden met 1 persoon
  • € 51.863 voor een huishouden met meer personen
 • U mag per 2 jaar maximaal 1 verklaring aanvragen.
 • U staat minimaal 2 jaar onafgebroken ingeschreven bij een gemeente in de regio Haaglanden.

Wetten en regels

Zie de verordening voor meer voorwaarden. Hierin staat ook wanneer de gemeente uw aanvraag kan weigeren.

Kosten

Kosten 2023
Urgentieverklaring€ 70,25
Urgentieverklaring verlengen€ 35,05
Kosten 2024
Urgentieverklaring€ 72,40
Urgentieverklaring verlengen€ 36,10