Vergunning themamarkt organiseren

Algemeen

Een themamarkt is een markt met een centraal thema. Zoals een boekenmarkt, kerstmarkt of rommelmarkt. Wilt u een themamarkt organiseren? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. De vergunning vraagt u online aan.

Voorwaarden

  • Op een themamarkt mag u geen overwegend geregelde waren aanbieden, zoals op een warenmarkt.
  • Een vergunning voor een themamarkt kunt u aanvragen vanaf de maand oktober, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Eerder ingediende aanvragen neemt de gemeente niet in behandeling.
  • Evenementen die op de evenementenkalender staan hebben voorrang op evenementen die niet op deze kalender staan, waaronder themamarkten.
  • Voor de Markt geldt een maximum van 6 dagen waarop themamarkten mogen plaatsvinden. De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Kosten

Kosten 2024
Vergunning€ 502,10
Precariobelasting€ 436,99

Wetten en regels