Vergunning voor graven in gemeentegrond

Algemeen

Gaat u werk uitvoeren aan kabels en leidingen voor gas, water of elektriciteit? En gaat u hiervoor graven in grond van de gemeente? Dan heeft u een vergunning nodig. Zijn er kabels voor telecom in de grond waar u wilt graven? Dan moet u ook een instemmingsbesluit aanvragen. Verder moet u voor al het graafwerk een ingraafmelding doen.

De vergunning en het instemmingsbesluit vraagt u aan bij het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Hier doet u ook de ingraafmelding. Vraag uw vergunning en instemmingsbesluit minimaal 8 weken van tevoren aan. Een melding doen kan tot uiterlijk 3 werkdagen van te voren.

MOOR-account

Netbeheerders uit de regio kunnen bij het MOOR een account aanvragen. Als (onder)aannemer kunt u op deze account een melding doen uit naam van de netbeheerder.

Voorwaarden

Denk voordat u met het graven begint ook aan het volgende.

Lichtmasten en verkeerslichten

Moeten tijdens het graafwerk tijdelijk lichtmasten of verkeerslichten weg? Dan geldt:

  • Laat lichtmasten of verkeerslichten altijd verwijderen door een aannemer van de gemeente.
  • Vraag de gemeente via het contactformulier om een lichtmast of verkeerslicht te verwijderen. Doe dit minimaal 5 werkdagen van tevoren.
  • U betaalt de kosten voor het verwijderen van een lichtmast of verkeerslicht.

Regels voor grond

Voor het graven in de grond gelden regels en verplichtingen. Zoals voor het opslaan en afvoeren van de grond. Of het doen van een bodemonderzoek. Zie de pagina Bodem voor meer informatie.

Informeren

Informeer belanghebbenden op tijd over het graafwerk dat u gaat uitvoeren.

Melden bij Kadaster

Meld het graafwerk altijd bij het Kadaster. Dit heet een KLIC-melding. Dit kan tot 3 werkdagen van tevoren. Na uw melding krijgt u van het Kadaster digitale kaarten. Hierop ziet u waar de kabels en leidingen in de grond zitten.

Kosten

Vergunning en instemmingsbesluit:

Kosten 2024
Van 0 tot 10 meter€ 87,15
Van 10 tot 100 meter€ 501,70
Van 100 tot 500 meter€ 776,45
Van 500 tot 1.000 meter€ 1.289,10
Vanaf 1.000 meter€ 2.562,85