Verklaring huwelijksbevoegdheid

Algemeen

Gaat u trouwen in het buitenland? Dan heeft u mogelijk een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Hierin staat dat u volgens de Nederlandse wet in het buitenland mag trouwen met uw partner. De verklaring is in meerdere talen. Een verklaring vraagt u aan bij het stadskantoor.

Beschrijving

U kunt de verklaring ook schriftelijk aanvragen. Stuur uw aanvraag naar:

Gemeente Delft
Postbus 78, 2600 ME Delft

Meenemen of meesturen

 • Geldig identiteitsbewijs van beide partners

Woont u of uw partner in het buitenland? Stuur dan ook van beide partners mee: 

 • Afschrift geboorteakte
 • Bewijs van de huidige woonplaats met vermelding van de burgerlijke staat en eventuele vorige huwelijken
 • Indien van toepassing: ontbindingsbewijs van het laatste huwelijk, zoals echtscheidingsbewijs of overlijdensakte van de vorige partner

Deze bijlagen moeten gewaarmerkte afschriften zijn. Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan heeft u een vertaling nodig van een beëdigd vertaler. Het kan zijn dat u ook nog andere documenten nodig heeft.

Legaliseren

Buitenlandse documenten moet u bijna altijd laten legaliseren in het land waar het document vandaan komt. Op de website van de Rijksoverheid ziet u per land hoe u dit doet.

Waarom nodig?

In sommige landen moet u kunnen aantonen dat u en uw partner met elkaar mogen trouwen. Dat wil zeggen dat u:

 • allebei nog niet bent getrouwd
 • geen nauwe bloedverwantschap heeft met uw partner
 • niet te jong bent om te trouwen 

Dit toont u aan met een verklaring van huwelijksbevoegdheid. 

Wanneer nodig?

Wilt u weten of u een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig heeft? Neem dan contact op met de instantie die uw huwelijk sluit.

Voorwaarden

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • De verklaring vraagt u aan in de gemeente waar u woont. Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats.

Kosten

Kosten 2024
Verklaring van huwelijksbevoegdheid€ 29     

Rekeningnummer

Maak het bedrag bij een schriftelijke aanvraag over naar:

 • IBAN-rekeningnummer: NL11BNGH0285131559
 • Swift/BIC-code: BNGHNL2G (voor betaling vanuit het buitenland)