Verklaring omtrent gedrag

Algemeen

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. De verklaring heeft u soms nodig voor een nieuwe baan, een visum of als u vrijwilligerswerk gaat doen. Uw werkgever kan de verklaring online aanvragen via de Dienst Justis. Dit is sneller en goedkoper.

Beschrijving

Na de aanvraag krijgt u een e-mail van de Dienst Justis. Hierin staat wat u verder moet doen. En hoe u de verklaring betaalt. Na 4 tot 8 weken krijgt u de verklaring via de post.

Alleen bij Dienst Justis aanvragen

Vraag de verklaring alleen aan bij de Dienst Justis. Er zijn bedrijven die aanbieden om een verklaring voor u aan te vragen. Hiervoor betaalt u extra geld. Maak hier geen gebruik van. De Dienst Justis werkt niet samen met deze bedrijven.

Zelf aanvragen

In sommige gevallen kunt u de verklaring niet online aanvragen. Bijvoorbeeld als u deze nodig heeft voor een emigratie, visum, werkvergunning, gastouderopvang of kinderopvang. Vraag de verklaring dan op afspraak aan bij de gemeente.

Neem bij uw bezoek mee

Voor werken in de kinderopvang of gastouderopvang is een apart aanvraagformulier. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid

Kosten

Kosten 2024
Online aanvraag€ 33,85
Aanvraag bij gemeente€ 41,35

Gratis verklaring

Woont u in Delft? En bent u vrijwilliger bij een Delftse stichting of vrijwilligersorganisatie? Dan kunt u bij de gemeente een gratis verklaring aanvragen. Maak een afspraak.

Wanneer gratis?

Een Verklaring omtrent gedrag is gratis voor:

  • Vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen of verstandelijk beperkten werken
  • Sportverenigingen
  • Delftse vrijwilligers bij een Delftse stichting of vrijwilligersorganisatie 

Voorwaarden

  • De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet vindt de verklaring wenselijk of noodzakelijk.
  • U vraagt voor de eerste keer voor die organisatie een verklaring aan
  • U werkt voor een organisatie in Delft die zich bezighoudt met cultuur, natuur en welzijn.
  • De organisatie is aangemeld bij Delft voor Elkaar via administratie@delftvoorelkaar.nl

Organisaties met een winstoogmerk vallen buiten de regeling.

Krijg ik een verklaring?

Benieuwd of u een verklaring kunt krijgen? Doe de gratis VOG-check.

Iemand machtigen

U kunt iemand die meerderjarig is machtigen om de verklaring voor u aan te vragen. Deze persoon moet dan meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs en kopie identiteitsbewijs van uzelf
  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Ingevuld machtigingsformulier