Vervoer gevaarlijke stoffen

Algemeen

Vervoert u gevaarlijke stoffen zoals propaan, vuurwerk en LPG buiten de daarvoor aangewezen route? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Een ontheffing vraagt u schriftelijk aan.

Voorwaarden

  • De gemeente overlegt uw aanvraag met de brandweer voor advies
  • Als leverancier vraagt u de ontheffing aan voordat u de stoffen gaat leveren

Kosten

Kosten 2023
Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen€ 327,45
Kosten 2024
Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen€ 337,60

Wetten en regels