Voorbereidingsbesluiten

Met een voorbereidingsbesluit kan de gemeente ongewenste ontwikkelingen in een gebied voorkomen. Zoals bouwactiviteiten die wel mogelijk zijn volgens het huidige bestemmingsplan. Maar in strijd zijn met het nieuwe bestemmingsplan. In een voorbereidingsbesluit kan de gemeente bijvoorbeeld bepalen dat het in een bepaald gebied verboden is om:

  • bepaalde werkzaamheden uit te voeren
  • bouwwerken te slopen
  • het gebruik van grond of gebouwen in het gebied te wijzigen

Looptijd

Een voorbereidingsbesluit geldt voor 1 jaar. Binnen deze tijd moet de gemeente het nieuwe bestemmingsplan voorbereiden, afronden en ter inzage leggen.

Procedure

De gemeenteraad stelt het voorbereidingsbesluit vast. Tegen een voorbereidingsbesluit kunt u geen bezwaar of beroep instellen.