Voornaam of achternaam veranderen

Wilt u een andere voornaam of achternaam? Dan kunt u dit niet bij de gemeente regelen. 

Voornaam veranderen

Het veranderen van uw voornaam regelt u bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De rechtbank beslist over uw verzoek.

Achternaam veranderen

Wilt u uw achternaam veranderen? Dan regelt u dit bij het ministerie van Justitie. Meer informatie over de procedure vindt u op de website van de Rijksoverheid.