Voorzieningen aanvragen

Kunt u zich door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet meer zelf redden in huis? Of heeft u moeite om alleen te reizen en activiteiten te ondernemen? Dan kunt u hulp aanvragen. Deze hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Denk bijvoorbeeld aan:

  • Rolstoel aanvragen
  • Vervoersvoorzieningen, zoals driewielfiets, scootmobiel of de RegioTaxi
  • Woonvoorzieningen, zoals traplift of aangepaste douche- of toiletstoel
  • Hulp in het huishouden
  • Beschermd wonen
  • Begeleiding en dagbesteding

Delft Support

Delft Support verzorgt de voorzieningen in opdracht van de gemeente Delft. Ga naar de website van Delft Support voor meer informatie. Of om u aan te melden.