Beleid sport en bewegen

Sporten is gezond. En zou daarom voor iedereen mogelijk moeten zijn. Toch is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan mensen met een beperking of met weinig geld. Daarom stimuleert de gemeente Delftenaren dit meer te doen. In de volgende plannen staat hoe de gemeente dit doet. Samen met maatschappelijke partners.

In de visie Sport en Bewegen 2017-2025 staat hoe Delft in 2025 een sportieve en vitale stad is. Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Gezonde en actieve inwoners

  • Voldoende en passende sportvoorzieningen

  • Vitale sportverenigingen

  • Beweegvriendelijke openbare ruimte.

Uitvoeringsplan Sport en Bewegen

Meer Delftenaren laten sporten. Daar gaat het over in het uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2018-2025. In dit plan zijn acties uit het visiedocument verder uitgewerkt. Belangrijke thema’s zijn:

  • Sport en innovatie stimuleren

  • Verenigingen ondersteunen

  • Sport en sociaal domein

Delfts Sportakkoord

De gemeente heeft samen met sportverenigingen en maatschappelijke partners een lokaal Delftse Sportakkoord opgesteld. In dit plan zijn nog meer acties uit uitvoeringsplan uitgewerkt. Werkgroepen gaan hier de komende tijd verder mee aan de slag.

Uw mening
Uw mening