Beleid sport en bewegen

Sporten is gezond. En zou daarom voor iedereen mogelijk moeten zijn. Toch is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan mensen met een beperking of met weinig geld. Daarom stimuleert de gemeente Delftenaren dit meer te doen. In de volgende plannen staat hoe de gemeente dit doet. Samen met maatschappelijke partners.

Visie Sport en Bewegen

In de visie Sport en Bewegen 2017-2025 staat hoe Delft in 2025 een sportieve en vitale stad is. Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Gezonde en actieve inwoners

  • Voldoende en passende sportvoorzieningen

  • Vitale sportverenigingen

  • Beweegvriendelijke openbare ruimte.

Uitvoeringsplan Sport en Bewegen

Meer Delftenaren laten sporten. Daar gaat het over in het Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2018-2025. Dit plan gaat dieper in op de acties uit het visiedocument.

Delfts Sportakkoord

In het Delftse Sportakkoord staan nog meer acties uit het uitvoeringsplan. Er zijn 3 belangrijke thema's. Ieder thema heeft een werkgroep die zich bezighoudt met: 

Thema Wat doet de werkgroep?
Sport en innovatie stimuleren

Hoe krijgen we ouders, kinderen, volwassenen en mensen met een beperking in beweging? We kijken naar bestaande en nieuwe ideeën en voeren die door in Delft. Al het beweegaanbod is online te vinden. Zo innoveren we sport in Delft.

Vragen of meedenken? Mail naar i.kahlmann@vtvzhn.nl.

Verenigingen ondersteunen

Hoe vergroot je sportvitaliteit van de sportverenigingen? Verenigingen doen meer dan alleen sport. Ze hebben ook een maatschappelijke functie. Denk aan gezond en veilig sporten in de omgeving, het verzorgen van sport en bewegen voor kwetsbare groepen. En het samenwerken met maatschappelijke partijen in de stad.

Vragen of meedenken? Mail naar r.vanbarneveld@haaglandenbeweegt.nl.

Sport en sociaal domein

Hoe zet je sport in om maatschappelijke doelen te halen op gebied van participatie, inclusie en werk? Door maatschappelijke initiatieven te starten of te steunen werken we toe naar een Delft waarin iedereen kan meedoen. De werkgroep zet zich in voor mensen met een beperking, ouderen en jeugd.

Wilt u een maatschappelijk initiatief opzetten? Of heeft u een goed idee? Stuur een mail naar t.provoost@haaglandenbeweegt.nl.