Vrijstelling leerplicht

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling aanvragen. Uw hoeft uw kind dan niet in te schrijven op een school. Dit kan bij:

  • Psychische en lichamelijke klachten

  • Bezwaar tegen richting van scholen
  • Onderwijs in het buitenland
  • Trekkend bestaand van de ouders

Psychische en lichamelijke klachten

Kan uw kind door psychische of lichamelijke klachten niet naar school? En heeft u alle begeleiding gekregen die de school u kan bieden? Dan kunt u vrijstelling voor uw kind aanvragen.

Voor een vrijstelling is een sociaal medisch advies nodig. De leerplichtambtenaar vraagt dit advies aan bij een onafhankelijk arts. Deze arts nodigt u en uw kind uit voor een gesprek. Daarna geeft de arts een advies aan de leerplichtambtenaar. De ambtenaar besluit of uw kind vrijstelling kan krijgen van school. 

Bezwaar tegen richting van scholen

Heeft u bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van alle scholen in de buurt? Dan kunt u vrijstelling aanvragen om uw kind in te schrijven op een school. Voeg bij uw aanvraag een verklaring met uw bezwaren tegen de scholen in uw omgeving.

Onderwijs in het buitenland

Gaat uw kind naar school in het buitenland? Maar staat uw kind nog ingeschreven in Nederland? Dan kunt u een tijdelijke vrijstelling aanvragen. Doe dit vóór 1 juli. Stuur bij uw aanvraag een bewijs van inschrijving mee. Zoals een buitenlandse schoolverklaring met stempel van de school.

Blijft uw kind binnen een jaar langer dan 8 maanden in het buitenland? Dan moet u het vertrek van uw kind melden bij de gemeente.

Vraagt u voor meerdere jaren vrijstelling aan omdat uw kind in het buitenland naar school gaat? Dan meldt de leerplichtambtenaar dit bij de gemeente. U moet dan aantonen dat uw kind niet langer dan 8 maanden per jaar in het buitenland verblijft.

Trekkend bestaan

Leidt u met uw kind een trekkend bestaan? Bijvoorbeeld omdat u op een kermis of bij een circus werkt? Dan kunt u voor uw kind vrijstelling aanvragen om naar school te gaan.

Vrijstelling aanvragen

De vrijstelling voor uw kind vraagt u aan bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juli.

Aanvraagformulier vrijstelling leerplicht

1 jaar geldig

De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar. U doet dus voor ieder schooljaar opnieuw een aanvraag. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan uw kind langer vrijstelling krijgen.