Waarom aardgasvrij?

Aardgas gebruiken we al jarenlang om onze huizen te verwarmen. En om op te koken. Maar vanaf 2050 stoppen we in Nederland met het gebruik van aardgas.

Waarom stoppen?

Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Hierdoor warmt de aarde op. Wereldwijd hebben we afgesproken om minder CO2 uit te stoten. Verder veroorzaakt de gaswinning aardbevingen in Groningen. Ook raakt het aardgas op en worden we steeds afhankelijker van andere landen.

Schone energie

Het gebruik van aardgas stopt dus, ook in Delft. In 2050 komt alle energie van schone bronnen. Zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte.

Overstappen

Ruim 90% van de gebouwen in het land heeft een aansluiting op aardgas. Al deze gebouwen gaan we de komende jaren anders verwarmen. Dit heet 'energietransitie' of 'warmtetransitie'.

Warmteplan

De gemeente heeft een plan om Delft van het aardgas te krijgen. In dit warmteplan staat wat de beste manier is om alle wijken anders  te verwarmen. En wanneer de wijken aardgasvrij worden.

Video Delft wordt aardgasvrij