WarmtelinQ

De Gasunie legt in de provincie Zuid-Holland WarmtelinQ aan. Dit is een ondergrondse leiding voor restwarmte uit de Rotterdamse haven. Met deze warmte kunnen we huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam verwarmen. Er is dan geen aardgas meer nodig, een belangrijke stap in de energietransitie. De leiding loopt ook door Delft.

Waar komt de leiding?

De leiding loopt van de Rotterdamse haven via Vlaardingen naar Den Haag. In Delft volgt de leiding het Kenenburgpad, de Kruithuisweg en de Prinses Beatrixlaan. Er vindt onderzoek plaats of de leiding een vertakking naar Leiden kan krijgen. En naar de kassen in het Westland en Oostland.

Warmtelinq bij u in de buurt?

Op de website van de Gasunie ziet u precies hoe de leiding tussen Vlaardingen en Den Haag loopt. Op de kaart kunt u inzoomen op uw eigen omgeving. Ook kunt u met de knop 'denk mee' een reactie sturen. Of vragen stellen.

Leidingen plaatsen

Op 8 november 2021 heeft de Gasunie definitief besloten om het deel van Vlaardingen naar Den Haag aan te leggen. Het voorbereidende werk begon in februari 2022. Het graven en bouwwerk in het najaar van 2022. Op de meeste plekken komt de leiding in de grond door het graven van sleuven. Op sommige plekken gebeurt dit met boringen.

In Delft is de eerste leiding met een HDD-boring in de grond gebracht. Deze boring is een mooie technische prestatie. En zorgt voor veel minder overlast dan het aanleggen met een open sleuf.

Op de website van WarmtelinQ leest u meer over de werkzaamheden.

Aannemers

Twee aannemers voeren het werk uit in Delft: Denys en A. Hak.

Aannemer Werkt waar?
Denys Deel tussen de Lagosweg en de Laan van Sion (Rijswijk)
A. Hak In Tanthof-park
Langs de Kruithuisweg tot aan de Laan der Verenigde Naties
In Midden-Delfland

Wat merkt u ervan?

Woont u vlakbij een plek waar de leiding komt te liggen? Dan hoort u op tijd van de aannemer wat het werk inhoudt. En wat het voor u betekent. Op straat komen borden met de omleidingen.

Verbeteren buitenruimte

Is het plaatsen van de leiding klaar? Dan krijgt ook de buitenruimte een nieuwe inrichting. En wordt waar mogelijk beter. Omwonenden hebben meegedacht over het inrichten van de ruimte. Tijdens overleggen en wandelingen hebben zij hun wensen laten horen. Deze wensen zijn in goed overleg toegepast in het uiteindelijke ontwerp. In het ontwerp komen de volgende uitkomsten terug:

  • Het plaatsen van groen gebeurt alleen met inheemse planten. En ook met soorten die veel bijdragen aan de biodiversiteit. En dus veel insecten en vogels aantrekken.
  • Bij het inrichten is het streven een meer gevarieerd groenbeeld. Zo komen er in Tanthof en langs de Prinses Beatrixlaan meer struiken. Die ontbreken daar nu meestal.
  • Langs de Lagosweg en Amazoneweg is ruimte voor veel meer bomen. Dit komt door het verdwijnen van de hoogspanningsmasten. Ook hier komen bomen die de biodiversiteit en de kwaliteit van de buitenruimte verbeteren.
  • Op verzoek van Natuurlijk Delfland en Staatsbosbeheer komt er bij Tanthof een grote paddenpoel. Ook komt er een 100 meter lange, natuurvriendelijke oever. En langs het bestaande fietspad Kenenburgpad een nieuw wandelpad.
  • Bij het inrichten van de buitenruimte kijkt de gemeente goed naar hoe deze aansluit op de bestaande omgeving. En op toekomstige plannen.

Blijf op de hoogte

Voor het laatste nieuws en vragen over het werk kunt u terecht bij de aannemers. Zij delen regelmatig informatie over de planning en het werk via hun bouwapp. Via de apps kunt u ook vragen stellen en contact opnemen. U kunt de apps gratis downloaden.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen over WarmtelinQ? Kijk op de website van WarmtelinQ. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.