Wegblijven van school

Gaat uw kind niet naar school terwijl dit wel moet? Dan heet dit verzuim. Hiervoor kan een goede reden zijn. Bijvoorbeeld:

  • als uw kind ziek is
  • vanwege een religieuze feestdag
  • bij een huwelijk of overlijden binnen de familie

Geen goede reden

Blijft uw kind weg van school zonder goede reden? Of heeft u het verzuim van uw kind niet op tijd doorgegeven? Dan neemt de school contact met u op.

Leerplichtambtenaar

Is het verzuim meer dan 16 uur in 4 weken? Of komt uw kind meer dan 9 keer te laat? Dan moet de school het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar. De school kan ook een melding doen als het verzuim minder is.

Afspraak

De leerplichtambtenaar wil weten waarom uw kind wegblijft van school. Is er een goede reden? Of heeft uw kind hulp nodig? De ambtenaar maakt een afspraak met u en/of uw kind. Hierbij kijkt de leerplichtambtenaar naar wat er aan de hand is. En wat hij of zij voor uw kind kan betekenen.

Persoonlijke problemen

Komt het verzuim door persoonlijke problemen van uw kind? Of zijn er problemen thuis? Dan stelt de leerplichtambtenaar een plan van aanpak op. Dit gebeurt samen met u en met uw kind als deze ouder is dan 12 jaar. Het doel van het plan is om verder verzuim te voorkomen.

Andere instanties

De leerplichtambtenaar kan ook andere instanties inschakelen. Zoals Team Jeugd, maatschappelijk werk, GGZ of de politie. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Proces-verbaal

Heeft uw kind vaker verzuimd? Of wilt u niet meewerken aan een plan van aanpak? Dan kunt u en/of uw kind een proces-verbaal krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een Halt-straf zijn.