Welstandseisen dakkapellen

Een dakkapel in het voordakvlak, of een naar een openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De dakkapel heeft een plat dak, tenzij in het bouwblok sprake is van aangekapte dakkapellen. In dat geval moet de dakkapel een aangekapt dak hebben.
  • De hoogte is maximaal 1,75 meter, gemeten vanaf de voet van de dakkapel.
  • De onderzijde van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet.
  • De bovenzijde van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok.
  • De zijkanten van de dakkapel liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.
  • De breedte van de dakkapel is maximaal 70% van de breedte van het dakvlak.
  • Zijn er in het bouwblok al 1 of meerdere dakkapellen aanwezig? Dan moet u voor de boven- en onderzijde van de dakkapel dezelfde horizontale lijn aanhouden.
  • In hetzelfde dakvlak mogen geen 2 dakkapellen boven elkaar worden geplaatst.
  • De kozijnen, panelen en betimmering van de dakkapel hebben hetzelfde uiterlijk als de kozijnen, panelen en betimmering in de rest van het pand.

Afwijken van de eisen 

Wilt u voor uw dakkapel van deze eisen afwijken? Dan heeft u positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.