Welstandseisen erfafscheidingen

Een erf- of perceelafscheiding in het voorerfgebied of een naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd achtererfgebied moet voldoen aan de volgende eis:

  • De hoogte is maximaal 2 meter, mits deze boven 1 meter voor tenminste 85% open is. 

Afwijken van de eisen

Wilt u voor uw erf- of perceelafscheiding van deze eis afwijken? Dan heeft u positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.