Welstandseisen installaties

  • Installaties op het dak moeten net zo ver van de dakrand verwijderd blijven als de installatie hoog is zodat ze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.
  • De kleur van de installaties komt overeen met een kleur die al in de gevel is toegepast.
  • Het is niet toegestaan om installaties voor verwarming en koeling (anders dan airco-units) te bevestigen aan de voorgevel of een naar een openbaar gebied gekeerde zijgevel.

Afwijken van de eisen

Wilt u voor uw installatie afwijken van deze eisen? Dan heeft u hiervoor een positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.