Welstandseisen kozijnen en gevels

Het vervangen of wijzigen van een kozijn of gevel in een voorgevel of in een naar een openbaar gebied gekeerde zijgevel is toegestaan mits:

  • u de gevelopening niet vergroot of verkleint
  • de te vervangen kozijnen, beglazing en panelen hetzelfde uiterlijk hebben als de bestaande kozijnen, beglazing en panelen
  • u de beglazing niet vervangt door panelen of de panelen door beglazing

Afwijken van de eisen

Wilt u voor het wijzigen van uw kozijn of gevel van deze eisen afwijken? Dan heeft u positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.