Welstandseisen losse bergingen

Een losstaande berging voor het stallen van fietsen of huisvuilcontainers in het voorerfgebied moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De berging is maximaal 1,5 meter hoog.
  • De oppervlakte is maximaal 5 m² en de totaal bebouwde oppervlakte van alle bijgebouwen is niet meer dan 50% van het onbebouwde erf.

Afwijken van de eisen

Wilt u voor uw berging van deze eisen afwijken? Dan heeft u positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.