Welstandseisen overkappingen

Een al dan niet losstaande overkapping, gelegen in het voorerfgebied of een naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd achtererfgebied, moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De overkapping mag niet hoger zijn dan 3 meter. 
  • De voorzijde van het bouwwerk staat maximaal 1,2 meter voor de voorgevel.
  • De afstand van de voorzijde van het bouwwerk naar het openbaar toegankelijk gebied is minimaal 2 meter.
  • De oppervlakte is niet meer dan 20 m² en de totaal bebouwde oppervlakte van alle bijgebouwen is niet meer dan 50% van het onbebouwde erf.

Afwijken van de eisen

Wilt u voor uw overkapping afwijken van deze eisen? Dan heeft u positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.